Reedukacija perineuma

Osnovna načela terapije

PREVENTIVNO, DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKA METODA NAKON POROĐAJA UZ POMOĆ BIO-ELEKROSTIMULACIJE, EMG-A I BIOFEEDBACK-A

Poštovani posetioci da biste se bliže informisali šta je perineum , koja je njegova uloga, šta se sa njim dešava pri starenju i zašto je reedukacija veoma važna pogledajte sledeće naslove.

 • Šta se dešava sa ženskim telom posle porođaja?
 • Šta je reedukacija perineuma i zašto je ona bitna?
 • Zašto je evropska žena dva meseca nakon porođaja spremna da se vrati na posao?
 • Zašto žene koje su redovno podvrgnute reedukaciji perineuma bolje podnose menopauzu?
 • Zašto Evropa ima smanjen procenat urinarne i ano-rektalne inkontinencije?
 • Zašto se reedukacijom perineuma post-porođajni pelvično-karlični bol vremenski skraćuje?
 • Zašto se blagovremenom reedukacijom perineuma prolaps(spad i ispadanja)organa male karlice(materice,mokraćne bešike...)značajno smanjuju kod žena u poznim godinama?

Prvi preventivno-terapijski nehirurški centar za žene sa problemima kako posle trudnoće i porodjaja, tako i posledice starenja i hirurških intervencija na uro-genitalnim organima

Šta je perineum i koja je njegova uloga?

Perineum je veoma važan za naš organizam. To je grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa. Ligamenti i mišići perineuma čine pod stomaka i pridržavaju stomak, bešiku, mokraćni kanal, rektum, grlić vagine i matericu i stoga imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, mokrenju, defekaciji, porođaju i podržavanju organa male karlice(materice,mokraćne bešike...). Na koži perineuma takođe su smešteni mnogi nervni završeci koji igraju važnu ulogu u seksualnoj stimulaciji i seksualnom odnosu.

Disbalans i poremećaj mišića perineuma dovodi do problema pri mokrenju (urinarne inkontinencije) i problema pri defekaciji (ano-rektalne inkontinencije), slabljenja (insuficijencije) vaginalnih mišića, kao i prolapsa (spada i ispadanja) organa male karlice (materice,mokraćne bešike..).

Posledice trudnoće i porođaja tokom post-porođajnog perioda.

Trudnoća i porođaj su prirodni procesi praćeni određenim psiho-anatomskim promenama. Sam čin porođaja izaziva određene morfo-anatomske promene, posebno na urogenitalnim organima i mišićno zglobnim strukturama male karlice i perineuma. Tokom porođaja dolazi do istezanja, slabljenja pa i pucanja mišićnih vlakana vaginalne regije i perineuma što dalje utiče na mišićne strukture bešike(te može dovesti do urinarne inkontinencije), analnog otvora (što može uzrokovati ano-rektalnu inkontinenciju); moguć je post-porođajni pelvično-karlični bol, oslabljenost (insuficijencija) vaginalne regije, kao i prolaps (spad i ispadanje) unutrašnjih karličnih organa a pre svega materice i mokraćne bešike.

Inkontinencija (nekontrolisano mokrenje)

Kod žena se inkontinencija (nekontrolisano mokrenje) može javiti posle trudnoće i porođaja. Podaci nam govore da oko 40% žena boluje od nekog vida nekontrolisanog mokrenja. Inkontinencija ili nevoljno isticanje mokraće češće se javlja kod žena u poznim godinama života stoga je rana prevencija veoma značajna.
Inkontinencija može biti akutna i hronična.
Akutna inkontinencija nastupa najčešće u toku urinarnih infekcija, kalkuloze, povreda urogrnitalnih organa...
Hronična inkontinencija može biti stresogena i urgentna.
Stresogena inkontinencija nastaje zbog slabljenja misića karlice i perineuma, usled fizičkog naprezanja, kijanja, kašljanja, hodanja, skakanja..
Ova pojava je najčešća posle trudnoće i porođaja ili menopauze i javlja se kao posledica patofizičkih promena mišića karlice i perineuma.
Urgentna ili nagonska inkontinencija se odražava u prevelikoj aktivnosti mokraćne bešike koja se prazni na najslabiji podsticaj tj. mala količina tečnosti u mokraćnoj bešici, šum curenja vode, tokom spavanja, kada dolazi do isticanja nekoliko kapi urina do celokupnog sadržaja mokraćne bešike a praznjenje kod žene moze da bude i do 40 puta dnevno.Javlja se kao posledica oštećenja nervnog sistema, infekcija, ginekoloških problema i bolesti.

Ano-rektalna inkontinencija (nekontrolisana defekacija)

Poput mokraćne i ano-rektalna inkontinencija se dosta često javlja kod žena u post-porođajnom dobu.Post-porođajna ano-rektalna inkontinencija je posledica fizičkog naprezanja,mehaničke sile na analni sfinkter i analnu regiju.To za posledicu ima slabost analnog sfinktera i inkontinenciju (nevoljnu defekaciju).

Post porođajni pelvicno-karlicni bol.

Porođaj nosi jednu prirodnu mobilizaciju zglobova i ligamenata pelvično-karlične regije.U post-porođajnom toku ta prirodna mobilizacija zglobova i ligamenata se vraća na normalu i ponekad je praćena bolom.Metoda reedukacije perineuma u datom momentu pomaže u smanjenju bola, takođe pomaže u bržem oporavku mišića pelvično-karlične regije i u bržem vraćanju mobilizovane pelvično-karlične regije.

Insuficijencija(oslabljenost)vaginalne regije.

Prolaskom novorođenčeta kroz vaginalni kanal i vaginalnu regiju narušava se njen balans.
Nesrazmerna veličina vaginalnog kanala i obim novorođenčeta dovodi kako do istezanja i slabljenja tako i do pucanja mišića vaginalnog kanala i vaginalne regije.Kao posledica javlja se oslabljenost (insuficijencija ) vaginalnog kanala i vaginalne regije što može dovesti do osećaja proširenosti vaginalnog kanala, smanjene seksualne osetljivosti ili nedostatka seksualne osetljivosti.

Prolaps (spad i ispadanje) karličnih organa

Delimično ili potpuno ispadanje materice spada u najveće spoljašnje poremećaje statike genitalnih organa. Kod ove pojave skoro svi genitalni organi žene, zajedno sa mokraćnom bešikom, uretrom, ureterima i rektumom napuštaju svoj normalan položaj u maloj karlici i spuštaju se manje ili više prema vaginalnom izlazu a često i izvan njega, sve u zavisnosti od stepena oštećenja.

Uzrok nastanka

Pojava ove anatomo-topografske dislokacije genitalnih organa uslovljena je sledećim faktorima: insuficijencija karličnog dna, mlitavost - slabost tkivnog aparata i viseći trbuh.

Insuficijencija karličnog dna je najčešći uzrok ove dislokacije uro-genitalnih organa i to obično kao posledica dejstva mehaničke sile(prolaska novorođenčeta kroz vaginalni kanal) na okolne mišićne i tkivne strukture za vreme porođaja. Kada karlično dno izmeni ili izgubi sposobnost adaptacije, a mišić podizač anusa svoju prvobitnu funkciju da zatvara genitalni otvor, kroz njega mogu da prođu vagina, rektum, mokraćna bešika.... Pod dejstvom intra-abdominalnog pritiska, pritiska trbušnih organa naniže, posebno creva, ceo uro-genitalni aparat manje ili više gubi svoj normalan položaj i spušta se naniže kroz genitalni otvor koji postaje jedna vrsta kilnog otvora-hernija hijatusa genitalisa.Ovo se može dogoditi u stanjima komplikovanih porođaja sprovedenih nekim ginekolo-akušerskim operacijama, kao i kod produženih porođaja.

Kako se ženski organizam menja starenjem?

Starenje je prirodan biološki proces koji ne možemo zaustaviti. Starenjem dolazi do atrofije i gubitka mišićne mase bez obzira na to da li je žena rađala ili ne. Perineum je grupa mišića koji, kao i ostali mišići, starenjem slabe, gube elastičnost a samim tim i svoju funkciju. Oslabljenost(insuficijencija) perineuma je posebno primetna kod žena u pedesetim i šezdesetim godinama ako se ona zanemari. Ta oslabljenost perineuma se ispoljava kroz urinarnu inkontinenciju, ano-rektalnu inkontinenciju, insuficijenciju vaginalne regije,urognitalne infekcije i rizika koji one nose, prolaps (spad i ispadanje) karličnih organa.

Šta je reedukacija perineuma i zašto je ona bitna?

Reedukacija perineuma je PREVENTIVNO-DIJAGNOSTICKO-TERAPIJSKA metoda tretmana perineuma uz pomoc EMG-a,BIOFIDBEC-a i BIO-ELEKROSTIMULACIJE. Iz iskustva znamo da se povećanom mobilnošću nekog mišića on jača i da potom bolje funkcioniše. To i jeste suština reedukacije perineuma. Pod dejstvom bio-elektrostimulacije mišića perineuma i vaginalnog kanala,određene mišićne strukture i tkiva se vraćaju u prvobitan položaj, odnosno u stanje kakvo je bilo pre nastalog premećaja, bilo da je on uzrokovano porođajem ili je posledica prirodnog procesa starenja. Bio-elektrostimulacija, sem na perineum, deluje i na sfinktere mokraćne bešike, kao i na analni i poboljšava njihovu funkcionalnost i vraća u normalu..

Biofeedbec -početna i krajna merenja funkcionalnosti perineuma je individualna za svakog pacijenta i terapeutski okvir samog procesa reedukacije perineuma.

EMG(elektromiografija) -merenje električnog potencijala mišićnog vlakna perineuma i dobijanje povratnih podataka o patološkim promenama , sa mogućnošću usmeravanja i odabira određene terapeutske procedure reedukacije perineuma.

Dobro funkcionisanje perineuma i sfinktera štiti ženu od prolapsa, urinarne inkontinecije, analne inkontinencije, infekcija bakterijskog i virusnog porekla, kao i od rizika koji te infekcije nose, smanjuje ili skraćuje post-porođajni pelvično-karlični bol i pruža jednu bolju psiho-seksualnu sigurnost.

Indikacije i kontraindikacije

 • Žene posle porođaja. Svim ženama se dva meseca nakon porođaja (prirodnim putem ili carskim rezom) preporučuje da obavezno urade tretman reedukacije perineuma.
 • Žene sa mokraćnim problemima(urinarna inkontinencija).
 • Žene sa anorektalnim poremećajima(ano-rektalna inkontinencija).
 • Žene sa oslabljenim(insuficijentnim) vaginalnim kanalom i vaginalnom regijom.
 • Žene posle porođaja sa pelvično-spinalnim bolom.
 • Žene posle četrdesete godine, u menopauzi, kao i žene u kasnim pedesetim i šezdesetim godinama života.

Da bi se terapeutski efekat tertmana održao duži period preporučuje se ponavljanje terapeutske procedure reedukacije perineuma svake 1-3 godine u zavisnosti od stepena poremećaja.

Kontraindikacije

 • Trudnoća
 • Alergija na plastiku

Zašto terapeutska metoda reedukacije perineuma pripada prevencijama.

Kada se reedukacija perineuma propiše zenama 6-8 nedelja posle porođaja(što spada u normalni vremeski rok propisivanja terapije reedukacije perineuma u savremenim zemljama), blagovremeno sprečava i terapeutski suzbija posledice trudnoće i porođaja.

Preventivno utiče na: -urinarnu inkontinenciju

 • analnu inkontinenciju
 • insuficijenciju vaginalnog kanala i pelvično-karlične regije
 • skraćivanje trajanja post-porođajnog pelvično-karličnog bola,koji može da traje do godinu dana pa i duže.
 • prolaps(spad i ispadanje) karličnih organa i rektalne regije:mokraćne bešike, materice(uterusa)...

Kontrolu, nadgledanje i usmeravanje pacijenta vrši lekar-terapeut reedukacije perineuma , koji poseduje sertifikat o završenoj obuci.

Uopšteno

Metod reedukacije perineuma je u zemljama EU zastupljen više od dvadeset godina.
U pojedinim zemljama, kao što je Francuska, zdravstveno osiguranje pokriva 100% troškova ove terapije jer se održavanje karlične regije i perineuma smatra esencijalnim za zdravlje i to je uobičajena praksa u postnatalnoj medicini.

Najnovija istraživanja pokazuju da bi reedukaciju perineuma trebalo uraditi i pre kontrolisane oplodnje žene,jer taj deo tela treba pripremiti za prirodni šok(trudnoću i porođaj).Zdrav i fukcionalan perineum pruza uredan i redovan psiho-seksualni život, povoljno deluje na srce i krvne sudove, poboljšava imunitet, sprečava gojaznost, povoljno deluju protiv infekcija, depresije, prolapsa, inkontinencija i drugih tegoba.

Uopšteno

Metod reedukacije perineuma je u zemljama EU zastupljen više od dvadeset godina.
U pojedinim zemljama, kao što je Francuska, zdravstveno osiguranje pokriva 100% troškova ove terapije jer se održavanje karlične regije i perineuma smatra esencijalnim za zdravlje i to je uobičajena praksa u postnatalnoj medicini.

Najnovija istraživanja pokazuju da bi reedukaciju perineuma trebalo uraditi i pre kontrolisane oplodnje žene,jer taj deo tela treba pripremiti za prirodni šok(trudnoću i porođaj).Zdrav i fukcionalan perineum pruza uredan i redovan psiho-seksualni život, povoljno deluje na srce i krvne sudove, poboljšava imunitet, sprečava gojaznost, povoljno deluju protiv infekcija, depresije, prolapsa, inkontinencija i drugih tegoba.

Oporavak nakon trudnoće i porođaja

U pojedinim zemljama Evropske unije, porodilje se vraćaju na posao već posle dva do tri meseca nakon porođaja i to potpuno fizički oporavljene. U savremenom svetu nakon porodjaja žene se upućuju na tretmane reedukacije perineuma kojima se kompletno oporavlja grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa.

Nakon porođaja ovi mišići mogu biti vidno oslabljeni ili pokidani, što dovodi do nekontrolisanog (nevoljnog) mokrenja i defekacije, a u težim slučajevima i do ispadanja materice i mokraćne bešike.

U zemljama Evropske unije metod reedukacije perineuma je zastupljen više od 20 godina. U nekima, kao što je na primer Francuska, zdravstveno osiguranje pokriva čak 100 odsto troškova ove terapije jer se održavanje karlične regije i perineuma smatra esencijalnim za zdravlje žena i to je uobičajena praksa u postnatalnoj medicini.

Reedukacija perineuma je metod lečenja koji se zasniva na anamnezi, anketi poremećaja, dijagnostici i terapiji perineuma, a spada u preventivne terapijske metode.

Pre početka tretmana obavlja se razgovor i popunjava anketa, kako bi se ustanovilo u kakvom stanju se nalazi perineum. Na osnovu prikupljenih podataka i testiranja funkcije perineuma počinje terapija reedukacije.

Pre svake terapije, kao i na kraju, vrše se odgovarajuća dijagnostika (EMG) perineuma i dobija se dijagram koji ukazuje na stepen terapeutske uspešnosti reedukacije perineuma.

Svaka terapija traje oko 20 minuta. U tom vremenskom intervalu smenjuju se procesi bio-elektrostimulacije, relaksacije i mišićne aktivnosti pacijenta. Da bi reedukacija bila uspešna, potrebno je imati najmanje 10-15 terapija u periodu od pet do šest nedelja. Ukoliko je potrebno, broj tretmana se može i povećati.

Kontrolu, nadgledanje i usmeravanje pacijenta vrši lekar-terapeut reedukacije perineuma , koji poseduje sertifikat o završenoj obuci.

U kojim slučajevima se ženama preporučuju terapije reedukacije perineuma:

 • Svim ženama se dva meseca nakon porođaja preporučuje da obavezno urade tretman reedukacije perineuma

 • Žene sa mokraćnim problemima (urinarna inkontinencija) u trudnoci i nakon porodjaj

 • Žene sa anorektalnim poremećajima (ano-rektalna inkontinencija) u trudnoci i nakon porodjaj

Zdrav i fukcionalan perineum pruža uredan i redovan psiho-seksualni život, povoljno deluje na srce i krvne sudove, poboljšava imunitet, sprečava gojaznost, povoljno deluju protiv infekcija, depresije, prolapsa, inkontinencija i drugih tegoba.

Da bi se terapeutski efekat tertmana održao duži period preporučuje se ponavljanje terapeutske procedure Reedukacije Perineuma svake godine, u zavisnosti od stepena poremećaja.

U slucaju epiziotomije ,terapija oporavka posle trudnoće i porodjaj,se dopunjava i dodatnom terapijom epiziotomije.

Od nedavno ovu savremenu preventivno dijagnostičku terapeutsku metodu moguće je sprovoditi u Beogradu u ordinaciji „Centar reedukacije“.

Tretmani se sprovode pod nadzorom dr Vladana Miloševića, sertifikovanog stručnjaka za reedukaciju perineuma koji je stekao višegodišnje iskustvo iz ove oblasti u Francuskoj.

Oporavak nakon carskog reza

Princip terapije se razlikuje od terapija prirodnog porodjaja zato što je kod Carskog reza došlo do hirurškog oštećenja prednjeg zida stomak.

To hirurško oštećenje mišića I tkiva prednjeg zida stomaka može za posledicu da ima slabost mišića stomaka,spušteni stomak,…

Kao generalni problem javlja se Diastasias recti (rascep misica stomaka)

Carski Rez ili sectio caesarea je operativni zahvat gde se kod porodilje hirurški otvara prednji zid stomaka I radja dete.

Razlozi Carskog reza su višestruki.

Princip terapije to jest adekvatnog terapijskog oporavka posle Carskog reza je usko ciljana specijalizovana terapija Reedukacije Perineuma sa dodatkom terapije za prednji trbušni zid.

Efekti terapije su poboljšavanje I rekovalescencija urogenitalnih organa,kao posledica trudnoće,I poboljšavanje I rekovalescencija prednjeg zida stomak, kao posledica hirurške povrede.

Od nedavno ovu savremenu preventivno dijagnostičku terapeutsku metodu moguće je sprovoditi u Beogradu u ordinaciji „Centar Reedukacije“ .

Tretmani se sprovode pod nadzorom dr Vladana Miloševića, sertifikovanog stručnjaka za reedukaciju perineuma koji je stekao višegodišnje iskustvo iz ove oblasti u Francuskoj.

Perineum-reedukacija perineuma

Perineum, grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa, veoma je važan za naš organizam. Naime, posle porođaja priridno je da dolazi do poremećaja ovih mišića koji se može dovesti dodi do nekontrolisanog mokrenja , nekada i defekacije, slabljenja vaginalnih mišića, a u nekim slučajevima i do ispadanja karličnih organa – materice i mokraćne bešike.

Ligamenti i mišići perineuma čine pod stomaka i imaju zadatak da pridržavaju stomak, bešiku, mokraćni kanal, rektum, grlić vagine i matericu, te imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, porođaju i podržavanju materice i mokraćne bešike.

Kako bi se sprečio poremećaj ove veoma značajne grupe mišića i nastanak svih neprijatnih posledica porođaja ili starenja, primenjuje se metod reedukacije perineuma. Ovaj metod je u Evropi i svetu veoma popularan, a sada ga je moguće uraditi i u Srbiji. Suština ove metode je da ona jača mišić perineuma, i samim tim on bolje drži čitavu vaginalnu i rektalnu regiju i sve organe u njoj.

Naime, pod dejstvom bio-elektrostimulacije mišića perineuma i vaginalnog kanala, određeni mišići i tkiva se vraćaju u prvobitan položaj, odnosno u stanje kakvo je bilo pre nastalog poremećaja - bilo da je ono uzrokovano porođajem ili je posledica prirodnog procesa starenja.

Bio-elektrostimulacija, sem na perineum, deluje i na mokraćnu bešiku, kao i na analni, te poboljšava njihovu funkcionalnost i vraća ih u normalu.

Dobro funkcionisanje perineuma štiti ženu od nekontrolisanog mokrenja, ispadanja materice i mokraćne bešike, bakterijskih i virusnih infekcija, te smanjuje ili skraćuje postporođajne bolove koji se javljaju u predelu karlice i pruža bolju psiho-seksualnu sigurnost.

Svaka terapija traje dvadesetak minuta. U tom vremenskom intervalu smenjuju se proces bioelektrostimulacije, relaksacija i mišićne aktivnosti pacijenta. Da bi reedukacija bila uspešna, potrebno je imati najmanje deset do petnaest terapija u periodu od pet do šest nedelja, a u slučaju potrebe, broj tretmana se može i povećati.

Kada se reedukacija perineuma propiše ženama 6-8 nedelja posle porođaja, što spada u normalni vremeski rok propisivanja terapije reedukacije perineuma u savremenim zemljama, blagovremeno sprečava i terapeutski suzbija posledice trudnoće i porođaja i omogućava lagodniji život i u kasnijem dobu.

Dr Vladan Milošević nakon dugogodišnje prakse u Francuskoj, pokrenuo je prvi centar za reedukaciju perineuma u Srbiji.

Terapija inkontinencije

Statistika kaže da oko 40 odsto žena posle porođaja boluje od nekog vida nekontrolisanog mokrenja (inkontinencije). Nevoljno isticanje mokraće i nekontrolisana defekacija veoma je česta pojava i kod žena u poznim godinama životaali i ženama posle porođaja, stoga je rana prevencija veoma značajna. Na sreću savremena medicina ima veoma jednostavno i bezbolno rešenje za ovaj veoma neprijatan problem. Metoda koja otklanja ove poremećaje zove se reedukacija perineuma i zasniva se na revitalizaciji mišića perineuma koji se nalaze u regiji vaginalnog i analnog otvora.

Da bi bolje razumeli na koji način se deluje ova terapija potrebno je da se upoznamo sa procesima koji dovode do ovih tegoba.

Naime, tokom porođaja dolazi do istezanja, slabljenja pa i pucanja mišićnih vlakana vaginalne regije i perineuma (grupe vaginalnih mišića i anusa), što dalje utiče na mišiće bešike i analnog otvora.Prilikom porođaja, kada beba prođe kroz vaginalni kanal, narušava se balans kompletne vaginalne. Kao posledica javlja seoslabljenost vaginalne regije,što može dovesti do smanjene seksualne osetljivosti, ili njenog nedostatka,inkontinencije,prolapsa ...

U postporođajnom periodu često se javljaju bolovi u predelu karlice,a ne retko i do ispadanja unutrašnjih karličnih organa,pre svega materice i mokraćne bešike.

Nekontrolisano mokrenje (inkontinencija) može biti izazvana i drugim faktorima i prema tome se definiše o kojoj vrsti je reč:

 • Akutna inkontinencijanastupa najčešće u toku urinarnih infekcija, kalkuloze (kamena i peska u mokraćnim kanalima, bešici) , povreda urogenitalnih organa.

 • Do stresogene inkontinencije dolazi usled fizičkog naprezanja, kijanja, kašljanja, hodanja ili skakanja. Ova pojava nastaje zbog slabljenja misića karlice i perineuma, a najčešća je posle trudnoće i porođaja, ili tokom menopauze.

 • Urgentna ili nagonska inkontinencija podrazumeva pražnjenje bešike i na najslabiji podsticaj - mala količina tečnosti u mokraćnoj bešici, šum curenja vode, ili tokom spavanja. Učestalost može da bude i do 40 puta dnevno, a javlja se kao posledica oštećenja nervnog sistema, infekcija, ginekoloških problema i bolesti.

 • Poput mokraćne, i anorektalna inkontinencijačesto se javlja usled fizičkog naprezanja kod žena u postporođajnom dobu, sa sobom nosi iste posledice.

Porođaj sa sobom nosi i prirodnu mobilizaciju zglobova i ligamenata karlice, koja se u postporođajnom periodu vraća u normalu, a ponekad je taj proces propraćen bolom.

Metoda reedukacije perineuma u datom momentu pomaže u smanjenju bola i bržem oporavku mišića karlice. Ligamenti i mišići perineuma imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, mokrenju, defekaciji, porođaju i podržavanju materice i mokraćne bešike.Takođe, u regiji perineuma smešteni su mnogi nervni završeci koji igraju važnu ulogu u seksualnoj stimulaciji i seksualnom odnosu.

Metodom Reedukacije Perineuma možete sprečiti disbalans i poremećaj mišića perineuma samim tim i urinarnu inkontinenciju.

Dr Vladan Milošević nakon dugogodišnje prakse u Francuskoj, pokrenuo je prvi centar za Reedukaciju Perineuma u Srbiji.

Terapija kod hirurških intervencija

Kao što znamo posle svake povrede ili hirurške intervencije nam je bitan post-traumatski ili post-operativni period oporavka, koja obuhvata vraćanje tog dela tela u funkciju kao pre povrede ili operacije.

Takodje veliki problem predstavljaju i indirektne posledice tih operacija(bol,inkontinencija,slabost ...)

Ciljana anamneza ,dijagnoza i terapija su prave odlike Terapije Reedukacije Perineuma.

U Centru Reedukacije terapeutski efekat oporavka žena posle hiruških zahvata na urogenitalnim organima se zasniva na ovim nacelima.

Blagodet Terapije Reedukacije Perineuma nam pomaže u adekvatnoj rehabilitaciji post-traumatskog ili post-operativnog pacijenta.

Da bi se terapeutski efekat tertmana održao duži period preporučuje se ponavljanje terapeutske procedure reedukacije perineuma svake godine ili češće,ali i u zavisnosti od stepena poremećaja.

Od nedavno ovu savremenu preventivno dijagnostičku terapeutsku metodu moguće je sprovoditi u Beogradu u ordinaciji „Centar Reedukacije“ .

Tretmani se sprovode pod nadzorom dr Vladana Miloševića, sertifikovanog stručnjaka za reedukaciju perineuma koji je stekao višegodišnje iskustvo iz ove oblasti u Francuskoj.

Elektromiografija - EMG dijagnostika

Elektromiografija je dijagnostička metoda koja služi za detekciju,pojačavanje i registraciju bioelektricnog signala iz mišića i tkiva a samim tim i merenje poremećaja.

Površinska elektromiografija koja je osnovna dijagnosticka metoda u Centru Reedukacije,se opisuje kao neuromuskularna aktivnost povezana sa odredjenim zadatkom to jest zadatim odredjenim i kontrolisanim pokretima u toku tretmana-terapija.

Očitavanje elektromiografije se takodje vidi na monitoru tako da uvid u poremećaj vidi i pacijen i lekar.

U Kabinetu Centra Reedukacije EMG(elektromiografija) dijagnostika prestravlja srž dijagnostičke procedure Terapije Reedukacije Perineuma,jer nam ukazuje na poremećaj , ali i adekvatan odabir terapije kao i frekvencu terapija.

Biofeedback - BFB dijagnostika

Biofeedback je posebna tehnika lečenja kojom se pacijenti bliže upoznaju kako da poboljšaju svoje zdravlje,kontrolisanjem unutrašnjih organskih procesa koji su inače automatski I nevoljni,kao na primer krvni pritisak,telesna temperature,inkontinencija …

Svi ti podaci se mere posebnim elektrodama I prikazuju na monitoru tako da uvid ima I pacijent I lekar.

Nadgledanje na monitoru pacijentu predstavlja svojevrsnu povratnu spregu o unutrašnjim procesima u telu.

Pacijen se može naučiti kako da koristi te podatke i da preuzme kontrolu nad tim nevoljnim procesima.

Biofeedback tehnika se koristi za dijagnozu I lečenje raznih zdravstvenih problema ali I u edukaciji pacijenata.

Biofeedback tehnika je vrlo efektivna metoda u terapiji povišenog pritiska,migrene,ali i za inkontinenciju bilo to urinarnu ili ano-rektalnu.

Efektivnost biofeedback terapije još je veća u kombinaciji sa tehnikama relaksacije ali i terapije.

U kabinetu Centra Reedukacije Biofeedback tehnika se koristi za dijagnostiku I terapiju poremećaja na urogenitalnom traktu.(urinarna inkontinencija,ano-rektalna inkontinencija,prolasi...)