Definicija regenerativne medicine

Grana medicine koja se bavi razvojem terapija koje regenerišu ili zamenjuju povređene, obolele Ili neispravne ćelije, tkiva ili organe radi obnovljanja ili uspostavljanja osnovne funkcije i structure tih tkiva ili organa.
Postupci regenerativne medicine uključuju terapiju matičnim ćelijama,Growth Factors(faktora rasta),ali I fotobiorevitalizacije,fotobiorejuvenacije kao I fotobiomodulacije kako bi se stimulisala revitalizacija tkiva I regeneracija na mestu oštećenja.

U našem kabinetu koristimo PRP(Platelets Rich Plasma) kao donora matičnih ćelija.

 AQ Skin Solutions Tehnologiju za izvor GROWTH FACTORS(Faktori rasta) ali I interleukina I citokina koji nam pomažu u borbi protiv starenja (Anti Aging).

LLLT( Low Level Laser Therapy) Foto-biorevitalizacija, Foto-Biomodulacija i Foto-Rejuvenacija.

L L L T je poznata metoda za povećanje mikrocirkulacije ,vaskularnu perfuziju u koži, promene na nivou faktora rasta trombocita i TGF-beta1, inhibira ćelijsku apoptozu (izumiranje).