Dijagnostika

Digitalni skrinig zdravlja - kompletana dijagnostika

Kompleks Digitalnog skrininga zdravlja sa 17 D NLS sistemom analize vrši analizu svih organa i sistema ljudskog tela:

 • Kardiovaskularni sistem
 • Gastrointestinalni trakt
 • Genitalno-urinarni sistem
 • MIšićno-koštani sistem
 • Respiratorni sistem
 • Endokrini sistem
 • Nervni sistem
 • Biohemijske analize krvi
 • Infekcije u organizmu - virusi, bakterije, gljivice, protozoe, crevne infekcije....
 • Kvalitativnu procenu nivoa hormona, nadbubrežne žlezde, hipofize, pankreas, štitaste žlezde, gonada ...
 • Nivo imuniteta tela
 • Alergija dijagnoza (kompleksni testovi od 500 alergena)
 • Medicinsko testiranje (individualna selekcija lekova)
 • Laboratorijske analize (krvna slika, biohemijskih parametara, hormoni, mikronutrijenti).
 • Anksioznost, Emocionalnu matricu.

Biofeedback - BFB dijagnostika

Biofeedback je posebna tehnika lečenja kojom se pacijenti bliže upoznaju kako da poboljšaju svoje zdravlje,kontrolisanjem unutrašnjih organskih procesa koji su inače automatski I nevoljni,kao na primer krvni pritisak,telesna temperature,inkontinencija …

Svi ti podaci se mere posebnim elektrodama I prikazuju na monitoru tako da uvid ima I pacijent I lekar.

Nadgledanje na monitoru pacijentu predstavlja svojevrsnu povratnu spregu o unutrašnjim procesima u telu.

Pacijen se može naučiti kako da koristi te podatke i da preuzme kontrolu nad tim nevoljnim procesima.

Biofeedback tehnika se koristi za dijagnozu I lečenje raznih zdravstvenih problema ali I u edukaciji pacijenata.

Biofeedback tehnika je vrlo efektivna metoda u terapiji povišenog pritiska,migrene,ali i za inkontinenciju bilo to urinarnu ili ano-rektalnu.

Efektivnost biofeedback terapije još je veća u kombinaciji sa tehnikama relaksacije ali i terapije.

U kabinetu Centra Reedukacije Biofeedback tehnika se koristi za dijagnostiku I terapiju poremećaja na urogenitalnom traktu.(urinarna inkontinencija,ano-rektalna inkontinencija,prolasi...)

Elektromiografija - EMG dijagnostika

Elektromiografija je dijagnostička metoda koja služi za detekciju,pojačavanje i registraciju bioelektricnog signala iz mišića i tkiva a samim tim i merenje poremećaja.

Površinska elektromiografija koja je osnovna dijagnosticka metoda u Centru Reedukacije,se opisuje kao neuromuskularna aktivnost povezana sa odredjenim zadatkom to jest zadatim odredjenim i kontrolisanim pokretima u toku tretmana-terapija.

Očitavanje elektromiografije se takodje vidi na monitoru tako da uvid u poremećaj vidi i pacijen i lekar.

U Kabinetu Centra Reedukacije EMG(elektromiografija) dijagnostika prestravlja srž dijagnostičke procedure Terapije Reedukacije Perineuma,jer nam ukazuje na poremećaj , ali i adekvatan odabir terapije kao i frekvencu terapija.