Kao što znamo posle svake povrede ili hirurške intervencije nam je bitan post-traumatski ili post-operativni period oporavka, koja obuhvata vraćanje tog dela tela u funkciju kao pre povrede ili operacije.

Takodje veliki problem predstavljaju i indirektne posledice tih operacija(bol,inkontinencija,slabost ...)

Ciljana anamneza ,dijagnoza i terapija su prave odlike Terapije Reedukacije Perineuma.

U Centru Reedukacije terapeutski efekat oporavka žena posle hiruških zahvata na urogenitalnim organima se zasniva na ovim nacelima.

Blagodet Terapije Reedukacije Perineuma nam pomaže u adekvatnoj rehabilitaciji post-traumatskog ili post-operativnog pacijenta.

Da bi se terapeutski efekat tertmana održao duži period preporučuje se ponavljanje terapeutske procedure reedukacije perineuma svake godine ili češće,ali i u zavisnosti od stepena poremećaja.

Od nedavno ovu savremenu preventivno dijagnostičku terapeutsku metodu moguće je sprovoditi u Beogradu u ordinaciji „Centar Reedukacije“ .

Tretmani se sprovode pod nadzorom dr Vladana Miloševića, sertifikovanog stručnjaka za reedukaciju perineuma koji je stekao višegodišnje iskustvo iz ove oblasti u Francuskoj.