Perineum, grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa, veoma je važan za naš organizam. Naime, posle porođaja priridno je da dolazi do poremećaja ovih mišića koji se može dovesti dodi do nekontrolisanog mokrenja , nekada i defekacije, slabljenja vaginalnih mišića, a u nekim slučajevima i do ispadanja karličnih organa – materice i mokraćne bešike.

Ligamenti i mišići perineuma čine pod stomaka i imaju zadatak da pridržavaju stomak, bešiku, mokraćni kanal, rektum, grlić vagine i matericu, te imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, porođaju i podržavanju materice i mokraćne bešike.

Kako bi se sprečio poremećaj ove veoma značajne grupe mišića i nastanak svih neprijatnih posledica porođaja ili starenja, primenjuje se metod reedukacije perineuma. Ovaj metod je u Evropi i svetu veoma popularan, a sada ga je moguće uraditi i u Srbiji. Suština ove metode je da ona jača mišić perineuma, i samim tim on bolje drži čitavu vaginalnu i rektalnu regiju i sve organe u njoj.

Naime, pod dejstvom bio-elektrostimulacije mišića perineuma i vaginalnog kanala, određeni mišići i tkiva se vraćaju u prvobitan položaj, odnosno u stanje kakvo je bilo pre nastalog poremećaja - bilo da je ono uzrokovano porođajem ili je posledica prirodnog procesa starenja.

 

Bio-elektrostimulacija, sem na perineum, deluje i na mokraćnu bešiku, kao i na analni, te poboljšava njihovu funkcionalnost i vraća ih u normalu.

 

Dobro funkcionisanje perineuma štiti ženu od nekontrolisanog mokrenja, ispadanja materice i mokraćne bešike, bakterijskih i virusnih infekcija, te smanjuje ili skraćuje postporođajne bolove koji se javljaju u predelu karlice i pruža bolju psiho-seksualnu sigurnost.

 

Svaka terapija traje dvadesetak minuta. U tom vremenskom intervalu smenjuju se proces bioelektrostimulacije, relaksacija i mišićne aktivnosti pacijenta. Da bi reedukacija bila uspešna, potrebno je imati najmanje deset do petnaest terapija u periodu od pet do šest nedelja, a u slučaju potrebe, broj tretmana se može i povećati.

 

Kada se reedukacija perineuma propiše ženama 6-8 nedelja posle porođaja, što spada u normalni vremeski rok propisivanja terapije reedukacije perineuma u savremenim zemljama, blagovremeno sprečava i terapeutski suzbija posledice trudnoće i porođaja i omogućava lagodniji život i u kasnijem dobu.

 

Dr Vladan Milošević nakon dugogodišnje prakse u Francuskoj, pokrenuo je prvi centar za reedukaciju perineuma u Srbiji.