Metod reedukacije perineuma je u zemljama EU zastupljen više od dvadeset godina.
U pojedinim zemljama, kao što je Francuska, zdravstveno osiguranje pokriva 100%  troškova ove terapije jer se održavanje karlične regije i perineuma smatra esencijalnim za zdravlje i to je uobičajena praksa u postnatalnoj medicini.

Najnovija istraživanja pokazuju da bi reedukaciju perineuma trebalo uraditi i pre kontrolisane oplodnje žene,jer  taj deo tela treba pripremiti za prirodni šok(trudnoću i porođaj).Zdrav i fukcionalan perineum pruza uredan i redovan psiho-seksualni život, povoljno deluje na srce i krvne sudove, poboljšava imunitet, sprečava gojaznost, povoljno deluju protiv infekcija, depresije, prolapsa,   inkontinencija i drugih tegoba.