Posledice trudnoće i porođaja tokom post-porođajnog perioda.


Trudnoća i porođaj su prirodni procesi praćeni određenim psiho-anatomskim promenama. Sam čin porođaja izaziva određene morfo-anatomske promene, posebno na urogenitalnim organima i mišićno zglobnim strukturama male karlice i perineuma. Tokom porođaja dolazi do istezanja, slabljenja pa i pucanja mišićnih vlakana vaginalne regije i perineuma što dalje utiče na mišićne strukture bešike(te može dovesti do urinarne inkontinencije), analnog otvora (što može uzrokovati ano-rektalnu inkontinenciju); moguć je post-porođajni pelvično-karlični bol, oslabljenost (insuficijencija) vaginalne regije, kao i prolaps (spad i ispadanje) unutrašnjih karličnih organa a pre svega materice i mokraćne bešike.

Inkontinencija (nekontrolisano mokrenje)


Kod žena se inkontinencija (nekontrolisano mokrenje) može javiti posle trudnoće i porođaja. Podaci nam govore da oko 40% žena boluje od nekog vida nekontrolisanog mokrenja. Inkontinencija ili nevoljno isticanje mokraće češće se javlja kod žena u poznim godinama života stoga je rana prevencija veoma značajna.
Inkontinencija može biti akutna i hronična.
Akutna inkontinencija nastupa najčešće u toku urinarnih infekcija, kalkuloze, povreda urogrnitalnih organa...
Hronična inkontinencija može biti stresogena i urgentna.
Stresogena inkontinencija nastaje zbog slabljenja misića karlice i perineuma, usled fizičkog naprezanja, kijanja, kašljanja, hodanja, skakanja..
Ova pojava je najčešća posle trudnoće i porođaja ili menopauze i javlja se kao posledica patofizičkih promena mišića karlice i perineuma.
Urgentna ili nagonska inkontinencija se odražava u prevelikoj aktivnosti mokraćne bešike koja se prazni na najslabiji podsticaj tj. mala količina tečnosti u mokraćnoj bešici, šum curenja vode, tokom spavanja, kada dolazi do isticanja nekoliko kapi urina do celokupnog sadržaja mokraćne bešike a praznjenje kod žene moze da bude i do 40 puta dnevno.Javlja se kao posledica oštećenja nervnog sistema, infekcija, ginekoloških problema i bolesti.

Ano-rektalna inkontinencija (nekontrolisana defekacija)


Poput mokraćne i ano-rektalna inkontinencija se dosta često javlja kod žena u post-porođajnom dobu.Post-porođajna ano-rektalna inkontinencija je posledica fizičkog naprezanja,mehaničke sile na analni sfinkter i  analnu regiju.To za posledicu ima slabost analnog sfinktera i inkontinenciju (nevoljnu defekaciju).

Post porođajni pelvicno-karlicni bol.


Porođaj nosi jednu prirodnu mobilizaciju zglobova i ligamenata pelvično-karlične regije.U post-porođajnom toku ta prirodna mobilizacija zglobova i ligamenata  se vraća na normalu i ponekad je praćena bolom.Metoda reedukacije perineuma u datom momentu pomaže u smanjenju bola, takođe pomaže u bržem oporavku mišića pelvično-karlične regije i u bržem vraćanju mobilizovane pelvično-karlične regije.

Insuficijencija(oslabljenost)vaginalne regije.


Prolaskom novorođenčeta kroz vaginalni kanal i vaginalnu regiju narušava se njen balans.
Nesrazmerna veličina vaginalnog kanala i obim novorođenčeta dovodi kako do istezanja i slabljenja tako i do pucanja mišića vaginalnog kanala i vaginalne regije.Kao posledica javlja se oslabljenost (insuficijencija ) vaginalnog kanala i vaginalne regije što može dovesti do osećaja proširenosti vaginalnog kanala, smanjene seksualne osetljivosti ili nedostatka seksualne osetljivosti.

Prolaps (spad i ispadanje) karličnih organa


Delimično ili potpuno ispadanje materice spada u najveće spoljašnje poremećaje statike genitalnih organa. Kod ove pojave skoro svi genitalni organi žene, zajedno sa mokraćnom bešikom, uretrom, ureterima i rektumom napuštaju svoj normalan položaj u maloj karlici i spuštaju se manje ili više prema vaginalnom izlazu a često i izvan njega, sve u zavisnosti od stepena oštećenja.

  • Uzrok nastanka


Pojava ove anatomo-topografske dislokacije genitalnih organa uslovljena je sledećim faktorima: insuficijencija karličnog dna, mlitavost - slabost tkivnog aparata i viseći trbuh.
Insuficijencija karličnog dna  je najčešći uzrok ove dislokacije uro-genitalnih organa i to obično kao posledica dejstva mehaničke sile(prolaska novorođenčeta kroz vaginalni kanal) na okolne mišićne i tkivne strukture za vreme porođaja. Kada karlično dno izmeni ili izgubi sposobnost adaptacije, a mišić podizač anusa svoju prvobitnu funkciju da zatvara genitalni otvor, kroz njega mogu da prođu vagina, rektum, mokraćna bešika.... Pod dejstvom intra-abdominalnog pritiska, pritiska trbušnih organa naniže, posebno creva, ceo uro-genitalni aparat manje ili više gubi svoj normalan položaj i spušta se naniže kroz genitalni otvor koji postaje jedna vrsta kilnog otvora-hernija hijatusa genitalisa.Ovo se može dogoditi u stanjima komplikovanih porođaja sprovedenih nekim ginekolo-akušerskim operacijama, kao i kod produženih porođaja.

Prolaps (spad i ispadanje) karličnih organa
Delimično ili potpuno ispadanje materice spada u najveće spoljašnje poremećaje statike genitalnih organa. Kod ove pojave skoro svi genitalni organi žene, zajedno sa mokraćnom bešikom, uretrom, ureterima i rektumom napuštaju svoj normalan položaj u maloj karlici i spuštaju se manje ili više prema vaginalnom izlazu a često i izvan njega, sve u zavisnosti od stepena oštećenja.