Starenje je prirodan biološki proces koji ne možemo zaustaviti. Starenjem dolazi do atrofije i gubitka mišićne mase bez obzira na to da li je žena rađala ili ne. Perineum je grupa mišića koji, kao i ostali mišići, starenjem slabe, gube elastičnost a samim tim i svoju funkciju. Oslabljenost(insuficijencija) perineuma je posebno primetna kod žena u pedesetim i šezdesetim godinama ako se ona zanemari. Ta oslabljenost perineuma se ispoljava kroz urinarnu inkontinenciju, ano-rektalnu inkontinenciju, insuficijenciju vaginalne regije,urognitalne infekcije i rizika koji one nose, prolaps (spad i ispadanje) karličnih  organa.