Indikacije

  • Žene posle porođaja. Svim ženama se dva meseca nakon porođaja (prirodnim putem ili carskim rezom) preporučuje da obavezno urade tretman reedukacije perineuma.
  • Žene sa mokraćnim problemima(urinarna inkontinencija).
  • Žene sa anorektalnim poremećajima(ano-rektalna inkontinencija).
  • Žene sa oslabljenim(insuficijentnim) vaginalnim kanalom i vaginalnom regijom.
  • Žene posle porođaja sa pelvično-spinalnim bolom.
  • Žene posle  četrdesete godine, u menopauzi, kao i žene u kasnim pedesetim i šezdesetim godinama života.

Da bi se terapeutski efekat tertmana održao duži period  preporučuje se ponavljanje terapeutske procedure reedukacije perineuma svake 1-3 godine u zavisnosti od stepena poremećaja.

Kontraindikacije

  • Trudnoća
  • Alergija na plastiku