Perineum je veoma važan za naš organizam. To je grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa. Ligamenti i mišići perineuma čine pod stomaka i  pridržavaju stomak, bešiku, mokraćni kanal, rektum, grlić vagine i matericu i stoga imaju bitnu ulogu u seksualnom odnosu, mokrenju, defekaciji, porođaju i podržavanju organa male karlice(materice,mokraćne bešike...). Na koži perineuma takođe  su smešteni mnogi nervni završeci koji igraju važnu ulogu u seksualnoj stimulaciji i seksualnom odnosu.
Disbalans i poremećaj mišića perineuma dovodi do problema pri mokrenju (urinarne inkontinencije) i problema pri defekaciji (ano-rektalne inkontinencije), slabljenja (insuficijencije) vaginalnih mišića, kao i prolapsa (spada i ispadanja) organa male karlice (materice,mokraćne bešike..).