U pojedinim zemljama Evropske unije, porodilje se vraćaju na posao već posle dva do tri meseca nakon porođaja i to potpuno fizički oporavljene. U savremenom svetu nakon porodjaja žene se upućuju na tretmane reedukacije perineuma kojima se kompletno oporavlja grupa mišića koja obuhvata regiju oko vaginalnog otvora i anusa.

Nakon porođaja ovi mišići mogu biti vidno oslabljeni ili pokidani, što dovodi do nekontrolisanog (nevoljnog) mokrenja i defekacije, a u težim slučajevima i do ispadanja materice i mokraćne bešike.

 

U zemljama Evropske unije metod reedukacije perineuma je zastupljen više od 20 godina. U nekima, kao što je na primer Francuska, zdravstveno osiguranje pokriva čak 100 odsto troškova ove terapije jer se održavanje karlične regije i perineuma smatra esencijalnim za zdravlje žena i to je uobičajena praksa u postnatalnoj medicini.

 

Reedukacija perineuma je metod lečenja koji se zasniva na anamnezi, anketi poremećaja, dijagnostici i terapiji perineuma, a spada u preventivne terapijske metode.

 

Pre početka tretmana obavlja se razgovor i popunjava anketa, kako bi se ustanovilo u kakvom stanju se nalazi perineum. Na osnovu prikupljenih podataka i testiranja funkcije perineuma počinje terapija reedukacije.

 

Pre svake terapije, kao i na kraju, vrše se odgovarajuća dijagnostika (EMG) perineuma i dobija se dijagram koji ukazuje na stepen terapeutske uspešnosti reedukacije perineuma.

 

Svaka terapija traje oko 20 minuta. U tom vremenskom intervalu smenjuju se procesi bio-elektrostimulacije, relaksacije i mišićne aktivnosti pacijenta. Da bi reedukacija bila uspešna, potrebno je imati najmanje 10-15 terapija u periodu od pet do šest nedelja. Ukoliko je potrebno, broj tretmana se može i povećati.

 

Kontrolu, nadgledanje i usmeravanje pacijenta vrši lekar-terapeut reedukacije perineuma , koji poseduje sertifikat o završenoj obuci.

 

U kojim slučajevima se ženama preporučuju terapije reedukacije perineuma:

  • Svim ženama se dva meseca nakon porođaja preporučuje da obavezno urade tretman reedukacije perineuma

  • Žene sa mokraćnim problemima (urinarna inkontinencija) u trudnoci i nakon porodjaj

  • Žene sa anorektalnim poremećajima (ano-rektalna inkontinencija) u trudnoci i nakon porodjaj

Zdrav i fukcionalan perineum pruža uredan i redovan psiho-seksualni život, povoljno deluje na srce i krvne sudove, poboljšava imunitet, sprečava gojaznost, povoljno deluju protiv infekcija, depresije, prolapsa, inkontinencija i drugih tegoba.

Da bi se terapeutski efekat tertmana održao duži period preporučuje se ponavljanje terapeutske procedure Reedukacije Perineuma svake godine, u zavisnosti od stepena poremećaja.

U slucaju epiziotomije ,terapija oporavka posle trudnoće i porodjaj,se dopunjava i dodatnom terapijom epiziotomije.

Od nedavno ovu savremenu preventivno dijagnostičku terapeutsku metodu moguće je sprovoditi u Beogradu u ordinaciji „Centar reedukacije“.

Tretmani se sprovode pod nadzorom dr Vladana Miloševića, sertifikovanog stručnjaka za reedukaciju perineuma koji je stekao višegodišnje iskustvo iz ove oblasti u Francuskoj.