Princip terapije se razlikuje od terapija prirodnog porodjaja zato što je kod Carskog reza došlo do hirurškog oštećenja prednjeg zida stomak.

To hirurško oštećenje mišića I tkiva prednjeg zida stomaka može za posledicu da ima slabost mišića stomaka,spušteni stomak,…

Kao generalni problem javlja se Diastasias recti (rascep misica stomaka)

Carski Rez ili sectio caesarea je operativni zahvat gde se kod porodilje hirurški otvara prednji zid stomaka I radja dete.

Razlozi Carskog reza su višestruki.

Princip terapije to jest adekvatnog terapijskog oporavka posle Carskog reza je usko ciljana specijalizovana terapija Reedukacije Perineuma sa dodatkom terapije za prednji trbušni zid.

Efekti terapije su poboljšavanje I rekovalescencija urogenitalnih organa,kao posledica trudnoće,I poboljšavanje I rekovalescencija prednjeg zida stomak, kao posledica hirurške povrede.

Od nedavno ovu savremenu preventivno dijagnostičku terapeutsku metodu moguće je sprovoditi u Beogradu u ordinaciji „Centar Reedukacije“ .

Tretmani se sprovode pod nadzorom dr Vladana Miloševića, sertifikovanog stručnjaka za reedukaciju perineuma koji je stekao višegodišnje iskustvo iz ove oblasti u Francuskoj.