Iskustvo nam je pokazalo da je upotrebom ove Kvantne tehnike kao osnovne terapije, moguće povećati efekat kvantne terapije 1,5-2 puta. To je od velikog značaja u smislu raspoređivanja I usklađivanja oblasti kao I kvantne efekte na telu pacijenta.

Uz opštu somatsku biostimulacijau ovaj program ima izražen immunokorektivni efekat, ali takođe se koristi I kao preventiva,na primer, za prevenciju gripa i akutnih respiratornih bolesti

Može se koristiti kao nezavisnog terapiska shema ili kao osnovni terapeutski program, dodajući joj bilo kom od metoda navedenih ispod, namenjenih za lečenje određene bolesti (bronhitis, gastritis, artritis, prostatitis, itd ..).

Ukupno vreme sesije ne bi trebalo da prelazi 35-40 minuta. Ako metod lečenja bilo koje bolesti sadrži slične oblasti, ponovno procesiranje ovih oblasti ne treba da se tretiraju.