Elektromiografija je dijagnostička metoda koja služi za detekciju,pojačavanje i registraciju bioelektricnog signala iz mišića i tkiva a samim tim i merenje poremećaja.

Površinska elektromiografija koja je osnovna dijagnosticka metoda u Centru Reedukacije,se opisuje kao neuromuskularna aktivnost povezana sa odredjenim zadatkom to jest zadatim odredjenim i kontrolisanim pokretima u toku tretmana-terapija.

Očitavanje elektromiografije se takodje vidi na monitoru tako da uvid u poremećaj vidi i pacijen i lekar.

U Kabinetu Centra Reedukacije EMG(elektromiografija) dijagnostika prestravlja srž dijagnostičke procedure Terapije Reedukacije Perineuma,jer nam ukazuje na poremećaj , ali i adekvatan odabir terapije kao i frekvencu terapija.