Biofeedback je posebna tehnika lečenja kojom se pacijenti bliže upoznaju kako da poboljšaju svoje zdravlje,kontrolisanjem unutrašnjih organskih procesa koji su inače automatski I nevoljni,kao na primer krvni pritisak,telesna temperature,inkontinencija …

Svi ti podaci se mere posebnim elektrodama I prikazuju na monitoru tako da uvid ima I pacijent I lekar.

Nadgledanje na monitoru pacijentu predstavlja svojevrsnu povratnu spregu o unutrašnjim procesima u telu.

Pacijen se može naučiti kako da koristi te podatke i da preuzme kontrolu nad tim nevoljnim procesima.

Biofeedback tehnika se koristi za dijagnozu I lečenje raznih zdravstvenih problema ali I u edukaciji pacijenata.

Biofeedback tehnika je vrlo efektivna metoda u terapiji povišenog pritiska,migrene,ali i za inkontinenciju bilo to urinarnu ili ano-rektalnu.

Efektivnost biofeedback terapije još je veća u kombinaciji sa tehnikama relaksacije ali i terapije.

U kabinetu Centra Reedukacije Biofeedback tehnika se koristi za dijagnostiku I terapiju poremećaja na urogenitalnom traktu.(urinarna inkontinencija,ano-rektalna inkontinencija,prolasi...)