Kompleks Digitalnog skrininga zdravlja sa 17 D NLS sistemom analize vrši analizu svih organa i sistema ljudskog tela:

 • Kardiovaskularni sistem

 • Gastrointestinalni trakt

 • Genitalno-urinarni sistem

 • MIšićno-koštani sistem

 • Respiratorni sistem

 • Endokrini sistem

 • Nervni sistem

 • Biohemijske analize krvi

 • Infekcije u organizmu - virusi, bakterije, gljivice, protozoe, crevne infekcije....

 • Kvalitativnu procenu nivoa hormona, nadbubrežne žlezde, hipofize, pankreas, štitaste žlezde, gonada ...

 • Nivo imuniteta tela

 • Alergija dijagnoza (kompleksni testovi od 500 alergena)

 • Medicinsko testiranje (individualna selekcija lekova)

 • Laboratorijske analize (krvna slika, biohemijskih parametara, hormoni, mikronutrijenti).

Anksioznost, Emocionalnu matricu.Biorezonantna Tehnologija

Biorezonantna sa biofeedback uređajem 17 D NLS je skup komunikacija između iformativne učestalosti osobe i njenog fizičkog tela i prijem tih signala od biorezonantnih hardvera uređaja 17 D NLS .
Postoji preko 12.000 poznatih bolesti / alergeni koji potencijalno mogu da utiču na naše telo. Neki od ovih sindroma može biti uzrokovan i povećanjem nivoa stresa.

Zašto ne koristiti uređaj 17 D NLS kako bi se osiguralo najbolje fizičko i emocionalno stanje ...
Studije mogu da pruže uvid u prisustvo inflamacije, degeneracije i atrofije u odnosu na zdrav telesni sistem.

Još jedan široko korišćen metod analize energije uključuje postupak koji se zove Aura-analiza, koja se meri pomoću Kirlian fotografije.
Ljudski mozak će dobiti signal o potrebi da se testira jedan ili više organa, a signal se prikazuje na monitoru.

Signal predstavlja niz elektromagnetnih oscilacija karakterističnih zdravih organa.

Svako ljudsko telo ima svoj spektar elektromagnetnih oscilacija. Pitanja o stanju zdravlja mogu biti istražena, a kao odgovor je stanje organizma.
Uređaj 17 D NLS daje odgovor bez upotrebe zračenja. Komunikacija je jednostavna, efikasna, i prikuplja informacije o telu i daje nam preciznu analizu, omogućavajući identifikaciju promena čak i na ćelijskom nivou.

Uređaj 17 D NLS je dizajniran da pruži najviše tačnih dijagnostičkih rezultata jer se fokusira na izvore u mozgu, gde počinje gomilanje informacija o promenama koje se dešavaju u telu.

Senzori u slušalicama koje su na ušima će pokrenuti mozak da apsorbuje frekvencije koje se javljaju u organizmu.

Bilo kakve promene na ćelijskom nivou će biti otkrivene i identifikovane.
Uređaj 17 D NLS koristi metod lečenja dizajniran da osnaži telo i povećati prirodni oporavak organizma.

Uređaj 17 D NLS nam koristi za analizu:

 1. Alergije

ALERGIJA , reč grčkog porekla (alos = promenjen, ergeia = reakcija) i označava naslednu sklonost nekih osoba da na meterije iz našeg okruženja, a koje većini ne smetaju, reaguju burno, a ponekad I dramatično.

Materije koje izazivaju alergije nazivaju se alergenima, i po načinu dospevanja u organizam grupisani su u nekoliko grupa. Nutritivni alergeni ulaze u organizam putem hrane, respiratorni alergeni putem udisanja, a kontaktni putem dodira sa kožom. Danas oko 30 % populacije ima sklonost ka alergijskim bolestima, a smatra se da će ovaj broj u budućnosti i dalje biti u porastu. Oko 20 % populacije ima ispoljene razne alergijske bolesti (astma, alergijski rinokonjuktivitis, ekcem kože)

Od alergije na polen obolevaju najčešće deca i mladi, ali se može javiti i u bilo kom periodu života.

KOJI SU SIMPTOMI ?

 • oči –crvenilo, suzenje, svrab

 • nos –kijanje, zapušenost, obilna vodenasta sekrecija, svrab

 • grlo – osećaj slivanja sekreta, osećaj grebanja

 • pluća-suvi kašalj, otežano disanje, gušenje.

Tehnika ispitivanja Alergije testa zasnovana je na Non Linearnoj Biorezonantnoj tehnologiji.

2. Bakterije i virusi

U ovom delu NLS dijagnostike se prepoznaju I dijagnostikuju glavne karakteristike infekcijiskih agenasa: bakterije,virusi, mikoplazme, rickettsias, gljivice i helminte.

NLS system dijagnostike nam pomaže u detaljnijoj analizi infekcije.

3. Biohemijska analiza

Biohemijska Homeostaza
Ovaj program sprovodi kvalitativnu procenu osnovnih biohemijskih faktora krvi i urina.

Ova evaluacija se vrši pomoću NLS – metoda analize.


Standardna pravila za izradu biohemijske analize primenom konvencionalnih kliničkih metoda bi trebalo da se koristi nakon analize NLS sistemom analize.

4. Patologija i patomorfologija

Ovde se prikazuje dijagnostikovana patološka stanja organizma.

NLS-analizom u mogućnosti smo da vrlo tačno odredimo I dijagnostikujemo patološke i destruktivne procese u telu.

5. Tumor markeri

Tumorski markeri su supstance koje produkuju tumorske ćelije ili druge ćelije u organizmu kao odgovor na kancer ili na izvesna benigna stanja.

Svaka grupa ćelija koja nekontrolisano I samostalno raste naziva se tumorom.

Tumor može biti dobroćudan I zloćudan. Za razliku od dobroćudnog, zloćudni tumor stvara ćelije koje se telesnim putevima šire na druga mesta u organizmu, tj. metastaziraju. U tom slučaju govori se o malignom tumoru, karcinomu ili raku.

Cilj svakog lečenja je otkrit ibolest u što ranijoj fazi, tako i kod tumora, kada su još mali I izečivi, odnosno, mogu se u potpunosti ukloniti, no većina carcinoma ne daje simptome I teško se otkriva sve dok se kancerogene ćelije ne prošire na druge organe.

Dijagnostičke metode poput rendgena, magnetske rezonancije i ultrazvuka, mogu otkriti tumore kada imaju već nekoliko milimetara, međutim ne i one manje.

Tumorski marker su supstance koje se u povećanoj količini ponekad nađu u krvi, drugim telesnim tečnostima ili tkivima osoba koje imaju rak.

Proizvodi ih maligni tumor, a domaćin reaguje na njihovu prisutnost.

 • Tumorski markeri se ne smeju upotrebljavati u dijagnozi maligne bolesti. Dijagnoza se sme postaviti samo histološkom analizom.

 • Tumorski markeri se ne koriste za masovni postupak nadgledanja (screening), budući da nisu dovoljno osetljivi I specifični

 • Normalni nivo tumorskog markera ne mora značiti da u telu ne postoji rak.

 • Povišen nivo TM u pravilu upućuju na postojanje raka.

 • Nivo tumorskih markera pomaže u proceni veličine tumora, stadijuma i toka bolesti, ali i uspehu lečenja.

 • Praćenje nivoa tumorskih markera koristi u praćenju uspeha terapije raka i prvi je znak, jer se menjaju već kod male promene broja karcinomskih ćelija, a zato se moraju određivati pre, za vreme i nakon terapije.