Dr. Edward Bach primetio je da ljudi sličnog karaktera imaju slične zdravstvene tegobe.

Zaključio je da negativne emocije poput besa, mržnje, straha i tuge stvaraju predispoziciju za razvoj određenih bolesti.

Shvatio je da bolesti dolaze sa suptilnog nivoa i nisu ništa drugo nego manifestacija mentalne ili emocionalne neravnoteže.

Negativne emocije ugnjetavaju naš um I imunitet i time doprinose lošem zdravlju.

Dr.Bach je izdvojio sedam osnovnih negativnih stanja:

  • Strah

  • Obeshrabrenost

  • Nesigurnost

  • Nezainteresovanost

  • Usamljenost

  • Preterana briga za dobrobit drugih

  • Preosetljivost na spoljašnje uticaje


Radeći na sebi i koristeći isceljujuću snagu mira, nade, vere, znanja i ljubavi moguće je transformisati negativne emocije i razviti osećaj sreće i zadovoljstva.

Pomoći u tome može I Bach-ova flowers terapija.

Bliže informacije o terapeutskim svojstvima Bahove esencijalne kapi-terapije možete dobiti u našem kabinetu.