Čakre su energetska središta, transformatori energije koji naše telo povezuje sa univerzalnom kosmičkom energijom.

Čakre ovu energiju upijaju, razlažu i po energetskim kanalima (meridijanima) šalju u žlezde sa unutrašnjim lučenjem, u nervni sistem i krv.

Čovek je zdrav ako su mu čakre (vrtlozi) usklađene i otvorene za protok energije. Što više energije protiče kroz čakre, čovek je zdraviji. Ako čakra ne može da apsorbuje energiju, onda
je blokirana i pojedini delovi tela nisu snabdeveni sa dovoljno energije. U tom slučaju usled
nedostatka napajanja tela životnom energijom postepeno nastaju bolesti ili različite psihičke
teškoće.

Muladhara - prva, osnovna –korenska čakra

Leži na početku karlice i na fizičkom nivou ova čakra odgovara za pravilno funkcionisanje i
povezana je sa rektumom i oslobađanje tela od toksina,i lučenje nadbubrežnih žlezdi, što
znači da upravlja karlicom i bubrezima. Deluje na količinu fizičke energije i volje za životom, tj.
očuvanjem, preživljavanjem i prizemljivanjem.

Svadhisthana - druga seksualna čakra

Ona leži nad genitalnim organima, otprilike tri prsta ispod pupka. Deluje pre svega na naš
osećajni život, ali kako je povezana sa reproduktivnim organima utiče i na sposobnost
rađanja, na naše delovanje, učenje i stvaranje.

Ova čakra ukazuje na naš odnos prema telu, čulnom uživanju, kvalitetu ljubavi prema partneru
kao i pružanje i primanje telesnog, umnog i duhovnog zadovoljstva.

Ako je druga čakra otvorena, čovek oseća svoju polnu snagu. Ako je blokirana, kod žena
se može manifestovati kao nemogućnost doživljavanja orgazma i čulnog uživanja, a kod
muškaraca dolazi do prerane ejakulacije i smetnji pri erekciji.

Blokada druge čakre može izazvati teškoće kod učenja i pamćenja, razdražljivost, herpes,
bolne i neuredne menstruacije, ciste, impotenciju kod žena i muškaraca(probleme sa
prostatom).

Manipura - središte i moć volje

Povezana je sa pankreasom, želudcem, jetrom, žuči i nervnim sistemom. Treća čakra
omogućava osećaj povezanosti izmedju materijalnog i eteričnog tela. Zatvorenost ove čakre izražava se kroz strah, teskobu, sebičnost, manipulaciju, osećaj manje vrednosti, čir na želucu, bolestima jetre, šećernoj bolesti, anoreksiji, bulimiji i artritisu.

Anahata – srčana čakra

Ova čakra smeštena je na području srca, iza grudne kosti i povezana je s timusom koji u značajnoj meri deluje na imuni sistem. Deluje i na srce, krvotok, pluća, imuni sistem, gornji deo leđa, kožu, ruke

Vishuddha – grlena čakra

Smeštena je u podnožju grla i deluje na štitnu žlezdu, upravlja razmenom materija, bronhijalnim sistemom i glasnim žicama, plućima i organima za varenje. Ona je središte sporazumevanja.

Ajna - Šesta, čeona čakra

Leži iznad korena nosa, u sredini. Povezana je sa hipofizom i upravlja radom ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, malim mozgom, nosem, očima i nervnim sistemom.

Blokada šeste čakre uzrokuje bolesti sinusa, migrene i glavobolje, teškoće sa vidom, nervni
slom, potištenost, šizofreniju, tumore na mozgu.

Sahasrara – Sedma, krunska čakra

Ona leži na vrhu glave, tik iza temena. Povezana je s višim umom, znanjem i integracijom uma i tela. Odgovara epifizi i upravlja velikim mozgom, nervnim i mišićnim sistemom, kožom.

Njena blokada dovodi do nedostatka samopouzdanja, duhovne tj. lične krize, osećanja besmislenosti života. To dalje dovodi do degenerativnih bolesti, nervnog rastrojstva pa i raka kostiju.